Матч 2011 года

Фотоотчет с игры 2012 года.

10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg2.jpg20.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.